Club 5*
0
0,00 zł
Losd fsdf sd
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin Club 5*

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zakres i warunki uczestnictwa w programie Club 5* (dalej „Club 5*” ).
 2. Organizatorem Club 5* jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000181026, NIP 782-22-83-192, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 088 000 złotych (zwanym dalej „Organizatorem”).
 3. Klub rozpoczął swoją działalność 01.01.2010 r. i trwa bezterminowo do odwołania.
 4. Regulamin obowiązuje Organizatora i Członków od momentu jego ogłoszenia.
 5. Działalność Club 5* prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Słowniczek użytych pojęć

 1. Club 5*jest klub dla klientów Organizatora, którzy wykupili w nim członkostwo na zasadach określonych w § 3 pkt. 3.1.
 2. Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem, posiadające pełne zdolność do czynności prawnych która dokonała zakupu w sposób wskazany w § 2 pkt. 2.3.
 3. Club 5* obejmuje swoim działaniem:
  • Sklepy internetowe: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl.
  • Sklepy stacjonarne Mango (adresy sklepów dostępne na stronie www.mango.pl, w Biurze Obsługi Klienta 22 512 54 00).
  • Telesprzedaż wysyłkową organizowaną przez Organizatora.
 4. Klubowicz – klient, który wykupił Kartę Klubową i uzyskał prawa członka Club 5* na okres 12 lub 24 miesięcy.
 5. Karta Klubowa – Karta członkowska Club 5* ważna przez okres:
  • Karta klubowa Premium - 12 miesięcy;
  • Karta klubowa Exclusive - 24 miesiące.

§ 3 Przystąpienie do Programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Club 5* jest wykupienie członkostwa (potwierdzonego indywidualnym numerem Klienta) na poniższych zasadach:
  • Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przystępujących do Club 5*– opłata wynosi 119,00 PLN brutto;
  • Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo w Club 5*o kolejne 12 miesięcy – opłata wynosi 99,00 PLN brutto. Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach (99 zł brutto) ma Klient posiadający kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa;
  • Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przystępujących do Klubu – opłata wynosi 199,00 PLN brutto;
  • Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo o kolejne 24 miesiące – opłata wynosi 179,00 PLN brutto. Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach ( 179,00 PLN brutto) ma Klient, który posiada kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa.
  • W przypadku zakupu karty w sklepach stacjonarnych należy wypełnić w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą formularz zgłoszeniowy i przekazać go konsultantowi w sklepie. Dane Klienta zostają wprowadzone do systemu przez konsultanta, a formularz zgłoszeniowy przekazany do Biura Obsługi Klienta.
  • Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty za członkostwo. Po upływie okresu ważności karty tj. 12 miesięcy/24 miesięcy, członkostwo wygasa i Karta ulega dezaktywacji. Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest nabycie członkostwa w Klubie na kolejny okres rozliczeniowy.

§ 4 Warunki udziału w Programie

 1. Klubowiczem może być pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Kartą klubową może się posługiwać wyłącznie Klubowicz, któremu została wydana oraz członkowie jego najbliższej rodziny. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 3. Wszelkie zmiany teleadresowe należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora.
 4. Karta Klubowa nie jest dostarczana do Klienta w formie fizycznej. Jest ona w postaci wyłącznie wirtualnej, którą można się posługiwać w sklepach internetowych oraz systemie obsługującym sprzedaż telefoniczną i stacjonarną. Klubowicz otrzyma indywidualny numer klienta klubowego.
 5. Karta Klubowa ważna jest wyłącznie po dokonaniu opłaty członkowskiej określonej w § 3 pkt.3.1.
 6. Każdy Klubowicz może przedłużyć członkostwo w Klubie w ciągu 30 dni od wygaśnięcia członkostwa.

§ 5 Przywileje Klubowiczów

 1. Wraz z przystąpieniem do Klubu, Klubowicz może otrzymać Prezent Powitalny za 1,00 PLN brutto.
 2. Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje powitalne Kupony rabatowe na kolejne zakupy. Mogą być one wykorzystane przy zakupach telefonicznych, przez Internet w sklepach wskazanych w § 2 pkt. 3 oraz w sklepach stacjonarnych.
  • W przypadku kart ważnych przez 12 miesięcy jest to 1 Kupon o wartości 50,00 PLN, 1 Kupon o wartości 25 zł oraz 5 Dodatkowych Kuponów o wartości 25,00 PLN;
  • W przypadku kart ważnych przez 24 miesiące są to 2 Kupony o wartości 50,00 PLN, 1 Kupon o wartości 25,00 PLN oraz 15 Dodatkowych Kuponów o wartości 25,00 PLN;
 3. Kupony rabatowe odliczane są od cen klubowych oraz od najdroższego produktu w zamówieniu, z wyłączeniem Karty Klubowej.
 4. Czas ważności kuponu oraz minimalna kwota do jego wykorzystania zależy od typu kuponu.
  • a) Członkostwo 12-miesięczne zawiera:
  • 1 Kupon o wartości 50,00 PLN jest ważny przez 100 dni i można go wykorzystać przy zakupach za minimum 500,00 PLN;
  • 1 Kupon o wartości 25,00 PLN jest ważny przez 100 dni i można go wykorzystać przy zakupach za minimum 250,00 PLN;
  • 5 Dodatkowych Kuponów o wartości 25,00 PLN jest ważne przez cały okres członkostwa i można je wykorzystać przy zakupach za minimum 250,00 PLN.
  • b) Członkostwo 24-miesięczne zawiera:
  • 1 Kupon o wartości 50,00 PLN jest ważny przez 100 dni i można go wykorzystać przy zakupach za minimum 500,00 PLN;
  • 1 Kupon o wartości 50,00 PLN jest ważny przez cały okres członkostwa i można go wykorzystać przy zakupach za minimum 500,00 PLN;
  • 1 Kupon o wartości 25,00 PLN jest ważny przez 100 dni i można go wykorzystać przy zakupach za minimum 250,00 PLN;
  • 15 Dodatkowych Kuponów o wartości 25,00 PLN jest ważne przez cały okres członkostwa i można je wykorzystać przy zakupach za minimum 250,00 PLN.
 5. Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje e-book powitalny. Zostanie on przekazany Klubowiczowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni kalendarzowych od wykupienia lub przedłużenia członkostwa w Klubie, na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Posiadacze Karty Klubowej uprawnieni są do korzystania ze specjalnych cen klubowych oznaczonych w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej czerwoną czcionką i gwiazdką klubową (wskazanej w § 2 pkt 2.3) lub też gdy są prezentowane telefonicznie przez konsultantów. Stały rabat dla Klubowicza to dodatkowe 5% od najniższej aktualnie obowiązującej ceny produktu. Rabat nie obowiązuje w sklepach outletowych oraz nie łączy się ze specjalnymi ofertami dla Klubowiczów.
 7. Dla Klubowiczów przygotowywane będą oferty specjalne prezentowane za pomocą następujących nośników: na stronach Organizatora wskazanych w § 2 pkt 2.3) oraz przez newsletter, e-mail, sms i telefonicznie.
 8. Klubowiczowi przysługuje darmowa dostawa kurierska w zależności od rodzaju członkostwa:
  • dla posiadacza karty Premium dla zamówień powyżej 199,00 PLN
  • dla posiadacza karty Exclusive darmowa dostawa obowiązuje na każde zamówienie. Dostawa kurierska obowiązuje również na wybrane produkty zakupione w sklepach stacjonarnych, jednak tylko na produkty wielkogabarytowe, takie jak: materace stelażowe, ramy, stelaże czy szafki nocne.
 9. Klubowiczowi przysługuje wydłużony okres zwrotu nieużywanego towaru od dnia doręczenia przesyłki:
  • dla posiadacza karty Premium do 45 dni.
  • dla posiadacza karty Exclusive do 60 dni.
  • Wymiana i zwrot produktów może nastąpić także w sklepach stacjonarnych, jednak dotyczy to tylko produktów, które nie były używane i są oryginalnie zapakowane. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy zwrócić do sklepu w celu spisania protokołu reklamacyjnego. Reklamacja złożona w ten sposób będzie rozpatrywana priorytetowo, aby skrócić czas oczekiwania Klienta na rozpatrzenie reklamacji. Adresy sklepów stacjonarnych są dostępne na stronie: www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl, www.topshop.pl.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klubowicza będzie STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl, lub telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora oraz na adres e-mail: RODO@studio-moderna.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przystąpienia do Klubu oraz w celu wysyłki karty klubowej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia karty klubowej. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania przez Klubowicza zgody na ich przetwarzanie, co wiąże się z utratą członkostwa w Klubie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl lub kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klubowicz ma prawo wymagać od administratora; dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klubowiczowi przysługuje również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Klubowicza do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania danych Administrator może przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu
 3. Dane osobowe Klubowicza są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach realizacji usługi newslettera. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na numer telefonu (SMS) Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach wysyłki informacji marketingowej w formie SMS. Wyrażając zgodę na kontakt drogą telefoniczną na podany numer telefonu Klubowicz wyraża zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych z ofertą marketingową.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, Klubowicz skontaktuje się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@club-5.pl. Klubowicz może również wysłać list na adres: Club 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Klubowicze będą informowani z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej www.club-5.pl, w katalogu, przez SMS, e-mail lub telefonicznie.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Karty Klubowej oaz naruszenia postanowień Regulaminu wszystkie korzyści nadane Klubowiczowi zostaną wstrzymane.
 4. W razie sporu Strony wpierw będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Konsumentowi przysługuje możliwość wyboru sądu, który jest dla niego dogodniejszy.
 6. Klub funkcjonuje przez czas nieokreślony, a Organizator zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, Klubowicze zostaną poinformowani w sposób pisemny i/ lub mailowy i/lub telefoniczny.
 7. W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Club 5* opłata członkowska zostanie zwrócona Klubowiczom w kwocie proporcjonalnej do ilości dni przynależenia do Klubu.
 8. W przypadku rezygnacji Klubowicza z członkostwa w Klubie przed końcem okresu członkostwa, opłata członkowska nie zostanie zwrócona.
 9. Regulamin Klubu dostępny jest do wglądu w sklepach Organizatora oraz na stronach internetowych: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.