Club 5*
0
0,00 zł
Losd fsdf sd
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin Club 5*

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki uczestnictwa w Club 5*.
 2. Organizatorem oraz zarządcą Club 5* jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000181026, NIP 782-22-83-192, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 088 000 złotych (zwanym dalej Organizatorem).
 3. Klub jest prowadzony pod nazwą „Club 5*” i zwany jest dalej „Klubem”.
 4. Klub rozpoczął swoją działalność 01.01.2010 r. i trwa bezterminowo do odwołania.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora i Członków od momentu jego ogłoszenia.
 6. Działalność Klubu prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Słowniczek użytych pojęć

 1. Club 5*- Klub dla Klientów sklepu Mango, którzy wykupili członkostwo na zasadach określonych w § 3 pkt. 3.1.
 2. Miejsca objęte działaniem Klubu – miejsca sprzedaży towarów przez Organizatora, tj. sklepy internetowe: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl, sklepy stacjonarne Mango (adresy sklepów dostępne na stronie www.mango.pl, w Biurze Obsługi Klienta 22 512 54 00).
 3. Klubowicz – Klient, który wykupił Kartę Klubową i uzyskał prawa członka Club 5* na okres 12 lub 24 miesiące.
 4. Karta Klubowa – Karta członkowska Club 5* ważna przez okres:
  • 4.1 Karta klubowa Premium - 12 miesięcy;
  • 4.2 Karta klubowa Exclusive - 24 miesiące.

§3.

Przystąpienie do Programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wykupienie członkostwa (potwierdzonego indywidualnym numerem Klienta) na poniższych zasadach:
  1. Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przystępujących do Klubu – opłata wynosi 99 zł brutto;
  2. Członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo o kolejne 12 miesięcy – opłata wynosi 79 zł brutto.
  3. Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach (79 zł brutto) ma osoba, która już posiada kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa;
  4. Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przystępujących do Klubu – opłata wynosi 169 zł brutto;
  5. Członkostwo 24-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo o kolejne 24 miesiące – opłata wynosi 149 zł brutto.
  6. Prawo do przedłużenia członkostwa na wyżej wymienionych warunkach (149 zł brutto) ma osoba, która posiada kartę klubową (dowolną). Przedłużenie członkostwa na powyższych zasadach może się odbyć jedynie w czasie trwania poprzedniego członkostwa oraz przez 30 dni po upłynięciu terminu członkostwa.
 2. W przypadku zakupu karty w sklepach stacjonarnych należy wypełnić w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą formularz zgłoszeniowy i przekazać go konsultantowi w sklepie. Dane Klienta zostają wprowadzone do systemu przez konsultanta, a formularz zgłoszeniowy przekazany do Biura Obsługi Klienta.
 3. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty za członkostwo. Po upływie okresu ważności karty tj. 12 miesięcy/24 miesiące, członkostwo wygasa i Karta ulega dezaktywacji. Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest nabycie członkostwa w Klubie na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Wydanie Karty Klubowej nastąpi w ciągu 30 dni od wykupienia członkostwa.

§4.

Warunki udziału w Programie

 1. Klubowiczem może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
 2. Kartą klubową może się posługiwać wyłącznie Klubowicz, któremu została wydana oraz członkowie jego najbliższej rodziny.
 3. Wszelkie zmiany teleadresowe należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora.
 4. Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 5. Karta Klubowa ważna jest tylko i wyłącznie po dokonaniu opłaty członkowskiej określonej w § 3 pkt.3.1.
 6. Każdy Klubowicz może przedłużyć członkostwo w Klubie w ciągu 30 dni od wygaśnięcia członkostwa.

§5.

Przywileje Klubowiczów

 1. Organizator przyznaje Klubowiczowi następujące przywileje:
  1. Wraz z przystąpieniem do Klubu, Klubowicz może otrzymać Prezent Powitalny za 1 zł brutto.
  2. Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje powitalne kupony rabatowe na kolejne zakupy w sklepie Mango. Mogą być one wykorzystane przy zakupach telefonicznych, przez Internet oraz w sklepach stacjonarnych.
  3. W przypadku kart ważnych przez 12 miesięcy:
   • a) 1 kupon o wartości 25 zł na zakup produktów o wartości 250 zł .
   • b) 1 kupon o wartości 50 zł na zakup produktów o wartości 500 zł .
  4. W przypadku kart ważnych przez 24 miesiące:
   • a) 2 kupony o wartości 25 zł na zakup produktów o wartości 250 zł .
   • b) 2 kupony o wartości 50 zł na zakup produktów o wartości 500 zł .
  5. Kupony rabatowe odliczane są od cen klubowych oraz od najdroższego produktu w zamówieniu, z wyłączeniem Karty Klubowej. Jeśli produkty nie posiadają cen klubowych, kupony rabatowe odliczane są od cen regularnych.
  6. Kupony ważne są przez:
  7. W przypadku kart ważnych przez 12 miesięcy:
   • a) przez 90 dni od daty wykupienia członkostwa;
  8. W przypadku kart ważnych przez 24 miesiące:
   • a) połowa 90 dni od daty wykupienia członkostwa;
   • b) połowa cały okres trwania członkostwa;
  9. Każdy kupon może być wykorzystany jednokrotnie przy zakupach powyżej 200 zł dla produktów nieprzecenionych. Kupony nie łączą się z ofertami specjalnymi, innymi kuponami i rabatami.
  10. Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje e-book powitalny. Zostanie on przekazany Klubowiczowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od wykupienia lub przedłużenia członkostwa w Klubie, na adres e-mail podany przez Klienta.
  11. Posiadacze Karty Klubowej uprawnieni są do korzystania ze specjalnych cen klubowych oznaczonych w katalogach, sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej czerwoną czcionką i gwiazdką klubową lub też gdy są prezentowane telefonicznie przez konsultantów na infolinii oraz w sklepach stacjonarnych. Stały rabat dla Klubowicza to dodatkowe 5% od najniższej aktualnie obowiązującej ceny produktu. Rabat nie obowiązuje w sklepach outletowych oraz nie łączy się ze specjalnymi ofertami dla Klubowiczów.
  12. Dla Klubowiczów przygotowywane będą oferty specjalne prezentowane za pomocą następujących nośników: w katalogach, ulotkach informacyjnych, na stronie www.mango.pl oraz przez newsletter, e-mail, sms i telefonicznie.
  13. Klubowicz ma możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii: 800 803 805.
  14. Klubowiczowi przysługuje darmowa dostawa kurierska w zależności od rodzaju członkostwa:
  15. a) dla posiadacza karty Premium dla zamówień powyżej 400 zł.,
  16. b) dla posiadacza karty Exclusive dla zamówień powyżej 300 zł.,
  17. Dostawa kurierska obowiązuje również na wybrane produkty zakupione w sklepach stacjonarnych, jednak tylko na produkty wielkogabarytowe, takie jak: materace stelażowe, ramy, stelaże.
  18. Klubowiczowi przysługuje wydłużony okres zwrotu nieużywanego towaru z 30 do 60 dni od dnia doręczenia przesyłki.
  19. Wymiana i zwrot produktów może nastąpić także w sklepach stacjonarnych, jednak dotyczy to tylko produktów, które nie były używane, są oryginalnie zapakowane i były kupione w sklepie.
  20. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy zwrócić do tego samego sklepu, w którym został zakupiony w celu spisania protokołu reklamacyjnego. Reklamacja złożona w ten sposób będzie rozpatrywana priorytetowo, aby skrócić czas oczekiwania Klienta na rozpatrzenie reklamacji.
  21. Adresy sklepów stacjonarnych są dostępne na stronie: www.mango.pl, www.dormeo.pl ,www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl, www.topshop.pl
  22. Z Karty Klubowej może korzystać najbliższa rodzina Klubowicza.

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Klubowicze będą informowani z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej www.club-5.pl, w katalogu, przez sms, e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Karty Klubowej oraz naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wszystkie korzyści nadane Klubowiczowi zostaną wstrzymane.
 3. Klub funkcjonuje przez czas nieokreślony, a Organizator zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, Klubowicze zostaną poinformowani w sposób pisemny i/ lub mailowy i/lub telefoniczny.
 4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Club 5* opłata członkowska zostanie zwrócona Klubowiczom w kwocie proporcjonalnej do ilości dni przynależenia do Klubu.
 5. W przypadku rezygnacji Klubowicza z członkostwa w Klubie przed końcem okresu członkostwa, opłata członkowska nie zostanie zwrócona.
 6. Regulamin Klubu dostępny jest do wglądu w sklepach Organizatora oraz na stronach internetowych: www.mango.pl. www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl. www.topshop.pl.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl, lub telefonicznie z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail: RODO@studio-moderna.com
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przystąpienia do Klubu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia karty klubowej. Dane te będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, co wiąże się z utratą członkostwa w Klubie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail: kontakt@club-5.pl lub kontaktując się telefonicznie z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 512 54 00. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo wymagać od administratora; dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu.
 3. Dane osobowe Klubowicza są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach realizacji usługi newslettera. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na numer telefonu (SMS) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach wysyłki informacji marketingowej w formie SMS. Wyrażając zgodę na kontakt drogą telefoniczną na podany przez Ciebie numer telefonu wyrażasz zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych z ofertą marketingową.
 5. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@club-5.pl. Można również wysłać list na adres: Club 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
 6. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@club-5.pl. Można również wysłać list na adres: Club 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.